Sandart

Sander

Foderprogram til Sandart

Sandarten er i meget høj kurs blandt forbrugerne på grund af dens hvide, faste kød og delikate smag. Sandarten er stadig en ny art inden for akvakultur og opdrættes på en række anlæg, der producerer et kvalitetsprodukt til de mere eksklusive markeder. BioMar’s foder til sandart er produceret med højkvalitets råvarer. Det er egnet både til recirkulations- og gennemstrømningsanlæg, så der kan opnås optimal vækst og en omkostningseffektiv drift..

Træf det rigtige fodervalg

Det er vigtigt at vælge det rette foder i overensstemmelse med produktionsopsætning og formål.
Bedste økonomiske ydelse

Vejen til øget økonomisk afkast

Priserne på råvarer til foder og på opdrættede arter svinger af mange årsager. Når både omkostninger og indtægter svinger, er det af afgørende betydning, at opdrætteren kan vælge produkter, der giver det bedste finansielle slutresultat - skræddersyet til omstændighederne.
Ved hjælp af tilpasset fodersammensætning, fodervalg og fodringsstrategi kan vi tilbyde et unikt støttesystem baseret på dokumentation uden sidestykke: modellen Best Economic Performance (bedste økonomiske ydelse). Kunden definerer, hvilken ydelse han tilstræber, og BioMar tilpasser produktstrategien til at opfylde dette krav.

Fodring på alle stadier

Ernæringsmæssige krav varierer gennem hele livscyklussen for hver enkelt art.

BioMar’s fodersortiment dækker specielle behov i hele livscyklussen fra æg til høst hos både ferskvands- og saltvandsfiskearter såvel som rejer.
Foruden LARVIVA foder til klækkerier og et antal specifikke typer yngelfoder l tilbyder vi et bredt udvalg af transferfoder og voksefoder udviklet til at opfylde de ernæringsmæssige behov hos specifikke arter under forskellige opdrætsbetingelser.
Endvidere tilbyder vi særligt beriget avlsfoder, som bevirker, at moderfisk kan levere æg af højeste kvalitet og derved sikrer den bedst mulige start på en ny cyklus.

BioRytmisk fodring

Gode produktionsresultater er baseret på informerede valg.

Vores biorytmiske fodringskoncept medvirker at opnå de bedst mulige produktionsresultater, når vækstrate, foderkvotient og overlevelse er meget vigtige dele af det samlede billede.
For at opnå en optimeret ydelse skal det daglige indtag af energi maksimeres i hele produktionscyklussen. Det er væsentligt at vælge et foder, der holder appetitten på et højt niveau, uanset miljømæssige forandringer som f.eks. temperatur og lysforhold. Endvidere er det vigtigt at vælge et foder med et energiniveau, der er nøje tilpasset til vækstpotentialet på de forskellige stadier i produktionen. Det er ligeledes vigtigt at anvende en optimal fodringsstrategi, der sikrer, at mængden af foder, som der er behov for fra dag til dag for at opnå produktionsmålene, altid er tilgængelig.

Fiskenes helbred

Vores forskning prioriterer strategier til udvikling af foder, der understøtter fiskenes helbred.

Vi værner om fiskens helbred, opdrætterens økonomi og det sunde omdømme, som opdrættet fisk fortjener, og som branchen baserer sig på.
BioMar sigter på at tilbyde et sortiment af funktionelle former for foder, der er effektive mod de mest alvorlige produktionsforstyrrelser og dækker hele produktionscyklussen for et stort antal opdrættede arter.
Vores forskning i forbindelse med én art er ofte relevant for andre arter. Dette gælder især for fiskenes helbred, hvor der er en tendens til, at funktionelt foder har et bredere anvendelsesområde, hvad angår arter, end det er tilfældet for voksefoder.

Foderudvalg

LARVIVA

LARVIVA – FODERSERIE TIL LARVER

LARVIVA foderserien til fisk i klækkerier er et komplet produktsortiment, der dækker alle ernæringsbehov hos fiskelarver og småyngel med kun fire forskellige produkter.
Ved at bruge vandlopper som reference og kun bruge råvarer af højeste kvalitet har LARVIVA-serien i test bevist, at det er det perfekte match til selv de mest krævende fiskearter. LARVIVA har en enestående ydelse og har modtaget fremragende tilbagemeldinger fra vores kunder.
Alle LARVIVA foderblandinger til fisk indeholder Bactocell® - et probiotikum, der er godkendt af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for dets dokumenterede virkning på reduktion af deformiteter i fiskelarver.

Larvefoder

FODER TIL YNGEL

DEN BEDSTE START PÅ LIVET

Optimal fodring er af afgørende betydning for starten på alt nyt liv. LARVIVA serien af foder til larver og INICIO Plus serier af foder til yngel dækker alle ernæringsmæssige behov under de indledende udviklingsstadier fra larver til ungfisk, der forlader klækkeriet.
BioMar’s klækkerifoder dækker de særlige behov i mange forskellige slags klækkerier og fodringssystemer inden for produktion, lige fra de mere traditionelle tilgange til de meget tidlige fravænningsforløb med væsentlig udskiftning af levende foder.
Både LARVIVA og INICIO Plus foderserier til fisk indeholder Bactocell®* - et probiotikum, der er godkendt af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for dets dokumenterede virkning på reduktion af deformiteter i fiskelarver og yngel. Endvidere er Bactocell® videnskabeligt meget veldokumenteret for sin positive virkning på tarmsundhed og modstandsevne over for sygdom.
* Bactocell® er det eneste probiotikum, der er godkendt af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet til at blive blandet i fiskefoder. Godkendelsen er baseret på omfattende dokumentation af reduceret forekomst af deformiteter på tværs af fiskearter.

Yngelfoder

VOKSEFODER

FOKUS PÅ FODERYDELSE

BioMar tilbyder et særligt næringstæt voksefoder til sandart. Gennem løbende samarbejde med opdrættere har BioMar udviklet foderserien EFICO Sigma til sandart, som giver fremragende resultater, både hvad angår vækst og foderkvotient.

Voksefoder

AVLSFODER

FORBEREDELSE AF DEN NYE GENERATION

BioMar’s avlsfoder er specielt formuleret til at levere vigtige næringsstoffer, som via moderfiskens foder overføres til ægreserverne som er gemt i blommen.

EFICO Genio foderet understøtter produktion af næringsrige æg, som udklækkes og bliver til højtydende yngel. Derudover indeholder EFICO Genio Bactocell®* og andre immunmodulerende ingredienser, der fremmer en god tilstand af moderfiskene, så der sikres en god fremtidig ægproduktion.

* Bactocell® er det eneste probiotikum, der af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet er godkendt til brug i fiskefoder. Godkendelsen er baseret på omfattende dokumentation for, at forekomsterne af deformiteter i forskellige fiskearter reduceres.

Avlsfoder

Services

P&S: Services (item 1, R pic.) BioFarm DK

BioFarm – tilfører værdi til din forretning

Med BioFarm tilfører BioMar værdi til vores kunders forretning. På baggrund af felterfaringer og forskningsdata og understøttet af programmer med beregningsmodeller giver BioFarms teamet af tekniske rådgivere vejledning om relevante ernærings- og fodringsstrategier.

Førhen plejede lønsomheden i akvakultur at være begrænset af, hvorvidt vækstpotentialet for en given opdrættet art kunne udnyttes via foderet. I dag er vores foder optimeret til potentielt at levere en foderydelse, der fuldt ud kan udnytte dette potentiale. 

BioFarm bistår i forbindelse med generelle helbredsproblemer, sygdomsforebyggelse og helbredelsesstrategier og er særligt opmærksom på udfordringerne ved produktion af larver, yngel, sættefisk og smolt. Medlemmerne af BioFarm teamet er specialiseret i opdrætsteknologi, recirkulation, vandkvalitet og energieffektivitet såvel som bæredygtighed, økoeffektivitetsanalyse, livscyklusanalyse og vurdering af miljøpåvirkning.

P&S: Services (item 2, L pic.) Logistics DK

Logistik - Levering af det rigtige foder på rette sted og til tiden

Vi bestræber os altid på at leve op til vores ry for levering af effektive logistiktjenester og levering af det rigtige foder på rette sted og til tiden.
Alt imens fokuserer vi på at minimere vores miljøpåvirkning. Verdens første fragtskib drevet af flydende naturgas (LNG) og benyttet af BioMar siden 2012 er blot et eksempel på vores ambition om at nedsætte vores miljøpåvirkning.