EFICO Sigma 811 - Et omkostningseffektivt foder til produktion af størkød

Stør

ET FREMRAGENDE, LANGVARIGT PARTNERSKAB LIGE FRA BEGYNDELSEN

Foderprogram til Stør

På grund af størens lange livscyklus er støropdræt en langsigtet investering. En ensartet, høj foderkvalitet år efter år er nødvendig for at få det ønskede udbytte af denne investering. BioMar har mere end 20 års erfaring med produktion af foder til stør. Kombineret med vort tætte samarbejde med støropdrættere har dette resulteret i en markedsledende rolle inden for udviklingen af størfoder. Stør opdrættes både til kaviar og med henblik på produktion af kød. BioMar tilbyder derfor et komplet produktprogram med optimale ernæringsmæssige løsninger tilpasset opdrættere med produktion af begge typer slutprodukt. BioMar’s størfoder er fremstillet af råvarer af høj kvalitet. Foderet egner sig både til opdræt med recirkulation og i traditionelle gennemstrømningsanlæg under forskellige klimaforhold, i begge tilfælde for at sikre optimal vækst og et omkostningseffektivt opdræt.

Træf det rigtige fodervalg

Det er vigtigt at vælge det rette foder i overensstemmelse med produktionsopsætning og formål.
Bedste økonomiske ydelse

Vejen til øget økonomisk afkast

Priserne på råvarer til foder og på opdrættede arter svinger af mange årsager. Når både omkostninger og indtægter svinger, er det af afgørende betydning, at opdrætteren kan vælge produkter, der giver det bedste finansielle slutresultat - skræddersyet til omstændighederne.
Ved hjælp af tilpasset fodersammensætning, fodervalg og fodringsstrategi kan vi tilbyde et unikt støttesystem baseret på dokumentation uden sidestykke: modellen Best Economic Performance (bedste økonomiske ydelse). Kunden definerer, hvilken ydelse han tilstræber, og BioMar tilpasser produktstrategien til at opfylde dette krav.

Fodring på alle stadier

Ernæringsmæssige krav varierer gennem hele livscyklussen for hver enkelt art.

BioMar’s fodersortiment dækker specielle behov i hele livscyklussen fra æg til høst hos både ferskvands- og saltvandsfiskearter såvel som rejer.
Foruden LARVIVA foder til klækkerier og et antal specifikke typer yngelfoder l tilbyder vi et bredt udvalg af transferfoder og voksefoder udviklet til at opfylde de ernæringsmæssige behov hos specifikke arter under forskellige opdrætsbetingelser.
Endvidere tilbyder vi særligt beriget avlsfoder, som bevirker, at moderfisk kan levere æg af højeste kvalitet og derved sikrer den bedst mulige start på en ny cyklus.

BioRytmisk fodring

Gode produktionsresultater er baseret på informerede valg.

Vores biorytmiske fodringskoncept medvirker at opnå de bedst mulige produktionsresultater, når vækstrate, foderkvotient og overlevelse er meget vigtige dele af det samlede billede.
For at opnå en optimeret ydelse skal det daglige indtag af energi maksimeres i hele produktionscyklussen. Det er væsentligt at vælge et foder, der holder appetitten på et højt niveau, uanset miljømæssige forandringer som f.eks. temperatur og lysforhold. Endvidere er det vigtigt at vælge et foder med et energiniveau, der er nøje tilpasset til vækstpotentialet på de forskellige stadier i produktionen. Det er ligeledes vigtigt at anvende en optimal fodringsstrategi, der sikrer, at mængden af foder, som der er behov for fra dag til dag for at opnå produktionsmålene, altid er tilgængelig.

Fiskenes helbred

Vores forskning prioriterer strategier til udvikling af foder, der understøtter fiskenes helbred.

Vi værner om fiskens helbred, opdrætterens økonomi og det sunde omdømme, som opdrættet fisk fortjener, og som branchen baserer sig på.
BioMar sigter på at tilbyde et sortiment af funktionelle former for foder, der er effektive mod de mest alvorlige produktionsforstyrrelser og dækker hele produktionscyklussen for et stort antal opdrættede arter.
Vores forskning i forbindelse med én art er ofte relevant for andre arter. Dette gælder især for fiskenes helbred, hvor der er en tendens til, at funktionelt foder har et bredere anvendelsesområde, hvad angår arter, end det er tilfældet for voksefoder.

Produktudvalg

FODERSERIER TIL KLÆKKERIER

LARVIVA larvefoder og INICIO Plus yngelfoder

Optimal fodring er afgørende for starten på alt nyt liv. LARVIVA larvefoderserien og INICIO Plus foderserien til yngel dækker alle ernæringsmæssige behov i de indledende larvestadier, indtil ungfiskene forlader klækkeriet.

BioMar’s klækkerifoder passer til de særlige behov der opstår i mange typer klækkerier og produktionsfodringssystemer, fra de mere traditionelle tilgange til de meget tidlige fravænningsprocedurer med betydelig udskiftning af levendefoder.

Både LARVIVA og INICIO Plus foderserierne indeholder Bactocell® - et probiotikum, der er godkendt af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for sin dokumenterede virkning på forekomsterne af deformiteter i fiskelarver og yngel. Endvidere er Bactocell® meget veldokumenteret af det videnskabelige samfund for sine positive virkninger på tarmsundhed og modstandsevne over for sygdom

Foder til kaviarproduktion

VOKSEFODER TIL PRODUKTION AF KAVIAR

BioMar's størfoder er det foretrukne valg i Frankrig og udbydes nu på verdensplan. Med to forskellige niveauer af fordøjelig energi tilbyder EFICO Sigma 840 og 841 opdrætterne valg af voksefoder til forskellige årstider og opdrætsbetingelser. Desuden har BioMar et specialdesignet slutfoder, EFICO Sigma 844, til kaviarproducerende stør. Ved at anvende vores forskning i den korrekte fedtsyre- og næringsstofbalance sigter BioMar på at give opdrættere mulighed for at producere kvalitetskaviar i rigelige mængder.

Voksefoder - kaviarproduktion

Foder til kødproduktion

Foder til kødproduktion

Traditionelt har opdrættere med fokus på kødproduktion fra stør  anvendt laksefoder med lavt energiindhold. Markedet efterlyste dog et økonomisk overkommeligt foder, der opfyldte størens specifikke ernæringsmæssige krav. I 2015 lancerede BioMar EFICO Sigma 811, der er udviklet på baggrund af størs behov for aminosyrer og mikronæringsstoffer.

Foder til kødproduktion

Funktionelt foder

EFICO Plus er designet, så det medvirker til at styrke fiskens naturlige modstandskraft og forsvar forud for planlagte eller forventede stressperioder. EFICO Plus indeholder ekstra vitaminer og adskillige effektive mikronæringsstoffer. EFICO Plus er udviklet specielt til at forberede fisk på udfordrende perioder , som for eksempel når der er temperaturændringer eller når fiskene sorteres, flyttes eller på anden måde håndteres.
FUNCTIONAL FEEDS

Funktionelt foder

Services

P&S: Services (item 1, R pic.) BioFarm DK

BioFarm – tilfører værdi til din forretning

Med BioFarm tilfører BioMar værdi til vores kunders forretning. På baggrund af felterfaringer og forskningsdata og understøttet af programmer med beregningsmodeller giver BioFarms teamet af tekniske rådgivere vejledning om relevante ernærings- og fodringsstrategier.

Førhen plejede lønsomheden i akvakultur at være begrænset af, hvorvidt vækstpotentialet for en given opdrættet art kunne udnyttes via foderet. I dag er vores foder optimeret til potentielt at levere en foderydelse, der fuldt ud kan udnytte dette potentiale. 

BioFarm bistår i forbindelse med generelle helbredsproblemer, sygdomsforebyggelse og helbredelsesstrategier og er særligt opmærksom på udfordringerne ved produktion af larver, yngel, sættefisk og smolt. Medlemmerne af BioFarm teamet er specialiseret i opdrætsteknologi, recirkulation, vandkvalitet og energieffektivitet såvel som bæredygtighed, økoeffektivitetsanalyse, livscyklusanalyse og vurdering af miljøpåvirkning.

P&S: Services (item 2, L pic.) Logistics DK

Logistik - Levering af det rigtige foder på rette sted og til tiden

Vi bestræber os altid på at leve op til vores ry for levering af effektive logistiktjenester og levering af det rigtige foder på rette sted og til tiden.
Alt imens fokuserer vi på at minimere vores miljøpåvirkning. Verdens første fragtskib drevet af flydende naturgas (LNG) og benyttet af BioMar siden 2012 er blot et eksempel på vores ambition om at nedsætte vores miljøpåvirkning.