Ankerias 

Anguilla anguilla

ANKERIASRUOKAVALIOT

DAN EX on Euroopan myydyin ankeriaanrehu. Se on kehitetty erityisesti tätä arvokasta kalalajia varten. DAN-EX-valikoima perustuu tarkkaan valittuihin raaka-aineisiin, joilla vastataan ankeriaan erityisvaatimuksiin. Raaka-aineiden valinnalla saavutetaan ravintoaineiden optimaalinen tasapaino ja hyvän rehunkäytön takaava optimaalinen maku. Näin DAN-EX-ankeriasrehu antaa hyvän kasvun ja erinomaiset kasvatustulokset. DAN-EX-valikoima on kehitetty tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa, ja se perustuu BioMarin tuotekehityskeskuksissa tehdylle vuosien tutkimukselle ja kokeille.

Oikean rehun valinta

Oikea rehu valitaan tuotannon menetelmän ja laajuuden mukaisesti.
PARAS TALOUDELLINEN TUOTTAVUUS

Ankeriaita kasvatetaan kalliissa kiertovesijärjestelmissä. Tällöin on olennaisen tärkeää, että tämän arvokkaan lajin neliömetrikohtainen tuotanto on mahdollisimman suuri, jotta voidaan päästä mahdollisimman alhaisiin kilokohtaisiin kiinteisiin tuotantokustannuksiin ja saavuttaa paras mahdollinen taloudellinen tuottavuus. BioMarin ankeriasrehut tarjoavat erinomaiset kasvukertoimet ja alhaiset rehukertoimet, mikä edistää parhaan mahdollisen tuotannon ja taloudellisen tuottavuuden saavuttamista kasvatuksessa.

RAVINTOA KAIKKIIN VAIHEISIIN

Ankeriaan ravitsemukselliset vaatimukset vaihtelevat sen elinkaaren aikana.
BioMarin rehuvalikoimat kattavat koko elinkaaren ajan erikoistarpeet, aina lasiankeriaista niiden teurasvaiheeseen saakka. Pienimmät Dan-Ex-lasiankeriasrehut tukevat siirtymää elävästä ravinnosta valmistettuihin ruokavalioihin, ja ne tarjoavat hyvän alun ankeriaille ensimmäisten haasteellisten viikkojen aikana. Rehujen pellettikoko muuttuu ankeriaan ravitsemustarpeiden muuttuessa aina ankeriaan enimmäiskokoon saakka.

KIERTOVESIJÄRJESTELMÄT

Erikoisrehut vesiviljelyyn kiertovesijärjestelmissä
Kiertovesijärjestelmässä tapahtuva vesiviljely (RAS) keskittyy kasvatusolojen maksimointiin, vesiympäristöön päätyvien ravinnepäästöjen vähentämiseen, vedenkulutuksen vähentämiseen ja kasvatukseen, jonka bioturvallisuus on korkealla tasolla.
BioMarin ankeriasrehut on suunniteltu erityisesti RAS-kiertovesiviljelyjärjestelmiin. Ne tarjoavat parhaan mahdollisen rehun suorituskyvyn ja sijoitetun pääoman tuoton kasvattajalle.

TUOTEVALIKOIMAT

STARTTIREHUT

IHANTEELLINEN ALKU

BioMarin starttirehuvalikoima kattaa kaikki lasiankeriaiden ravitsemustarpeet. Valikoima sisältää runsaasti proteiinia, tasapainoiset aminohappo- ja rasvahappoprofiilit, vitamiineja ja hivenaineita. DAN-EX-poikasrehun erikoiskoostumus tarjoaa jatkuvasti erinomaisen rehukertoimen, kasvun ja erinomaisen selviytymiskyvyn. BioMarin starttirehu parantaa lasiankeriaiden suorituskykyä ja siten lisää tuotannon kannattavuutta.

Omassa tuotannossamme painotamme myös tuotteen fyysistä laatua, hyvin määritettyjä pellettikokoja sekä pölyttömyyttä. Hyvä fyysinen laatu tukee lasiankeriaiden vesiympäristön pitämistä puhtaana ja terveellisenä

STARTTIREHUT

KASVATUSREHUT

REHUN SUORITUSKYKY KESKIPISTEENÄ

BioMarin kasvatusrehut ankeriaille on suunniteltu vain yhtä tarkoitusta varten: suorituskyvyn lisäämiseen.
Rehuissamme on hyödynnetty viimeisintä ankeriaiden ravitsemuksen tietämystä ja käytetty parhaita, hyvin sulavia raaka-aineita, minkä ansiosta rehujemme rehukerroin on alhainen. Makuun on panostettu, mikä takaa mahdollisimman hyvän rehun hyödyntämisen ja korkeat kasvukertoimet.
Syntyvän jätteen vähäisyys mahdollistaa sen, että enemmän kaloja voidaan kasvattaa tiettyä biosuodatinkokoa kohden, mikä edistää mahdollisimman hyvää tuotantoa kiertovesijärjestelmissä entisestään.

KASVATUSREHUT

BioMarin Retention Technology

P&S: Retention Technology (item, L pic.)

Rehun suorituskykymahdollisuudet määräytyvät suurelta osin prosessituntemuksen mukaan.

Vesiviljelyrehu on tiivis yhdistelmä ravinteita ja energiaa, jonka tarkoituksena on mahdollistaa nopea, terveellinen ja kustannustehokas kasvu sekä huippulaatuiset lopputuotteet.

BioMarin Retention Technology projektin (, BRT) myötä opimme, että rehutuotannon omat prosessiolosuhteet vaikuttavat suuresti rehun rakenteeseen ja fyysisiin ominaisuuksiin.

BRT keskittyy erityisesti prosessitekniikkaan liittyvään ravitsemukseen. BRT-tietopaketti varmistaa, että minkä tahansa rehukoostumuksen suorituskykymahdollisuudet saadaan hyödynnettyä täydellisesti.