Vahvempi päivä päivältä

Terveellistä kasvua pienille kaloille

Kirjolohi

Oncorhynchus mykiss

KirjolohiREHUT

Vahva panostaminen tuotantovaikutukseen ja kalankasvatuksen taloudelliseen suorituskykyyn kokonaisuudessaan ovat jo 50 vuoden ajan tehneet BioMarista ensisijaisen vaihtoehdon kirjolohien kasvattajille kaikkialla Euroopassa. Kirjolohen rehun johtavana asiantuntijana BioMar hyödyntää tietämystämme hyvästä ravitsemuksesta, ja raaka-aineiden sulavuudesta, mikä takaa rehujemme korkean laadun. BioMarin täydellinen kirjolohirehuvalikoima tarjoaa ravintoarvoltaan korkeita ja fysikaaliselta laadultaan erinomaisia rehuja kalojen eri elämänvaiheisiin ja laitosten erilaisiin olosuhteisiin mitoitettuina oikeankokoisina pelletteinä

Oikean rehun valinta

Oikea rehu valitaan tuotannon menetelmän ja laajuuden mukaisesti.
taloudellinen tuotantovaikutus

Reitti parempaan taloudelliseen tulokseen

Rehun raaka-aineiden ja kasvatettavien lajien hinnat vaihtelevat useasta eri syystä. Kun sekä kustannukset että tulot vaihtelevat, kasvattajan on valittava tuotteet, jotka mahdollistavat parhaan taloudellisen lopputuloksen ja jotka on räätälöity olosuhteiden mukaisiksi.

Tarjoamme ainutlaatuisen, kattavaan tutkimustietoon perustuvan tukijärjestelmän, joka pohjaa mukautettuun rehukoostumukseen, rehuvalintaan ja ruokintakäytäntöön: parhaan taloudellisen tuotantovaikutuksen malli. Asiakas määrittää tuotannon tavoitteet, ja BioMar mukauttaa tuotestrategiansa näiden vaatimusten mukaiseksi.

Jokaiselle vaiheelle ruokinta

Kunkin lajin ravitsemusvaatimukset vaihtelevat lajin elinkaaren aikana.

BioMarin rehuvalikoimat vastaavat niin makean veden kuin merikalalajien sekä katkarapujen erikoistarpeisiin koko niiden elinkaaren aikana munasta pyyntiin saakka.

Tarjontaamme kuuluu hautomoille tarkoitettuja ruokavalioita ja erikoistyyppisiä poikasrehuja, laaja valikoima siirto- ja kasvatusrehuja, jotka on räätälöity vastaamaan tiettyjen lajien ravitsemustarpeita erilaisissa kasvatusolosuhteissa.

Kaiken tämän lisäksi valikoimaan kuuluu vitamiineilla tehostettuja emokalarehuja, joiden avulla emokalat tuottavat kaikista laadukkaimpia mätimunia, mikä varmistaa parhaan alun uusien kalojen elinkaarelle.

BioRhythmic-ruokinta

Hyvät tuotantotulokset perustuvat asiantunteviin valintoihin.

Oma BioRhytmic-rehukonseptimme auttaa saavuttamaan parhaat mahdolliset tuotantotulokset silloin, kun kasvukerroin, rehukerroin ja selviytyminen ovat tärkeitä tekijöitä.

Jotta tuotantotulos olisi ihanteellinen, ravinnosta on saatava mahdollisimman paljon energiaa koko tuotantosyklin ajan. On olennaista valita rehu, joka pitää ruokahalun erinomaisena lämpötilan ja valo-olosuhteiden tapaisista ympäristömuutoksista huolimatta. Lisäksi on valittava rehuseos, jonka energiamäärä on mukautettu tarkasti lajin kasvupotentiaaliin tuotannon eri vaiheissa. Yhtä tärkeää on noudattaa ihanteellista ruokintamenetelmää, jolla varmistetaan, että tuotantotavoitteiden vaatima rehumäärä on saatavilla päivästä toiseen.

Kalojen terveys

Tutkimuksessa keskitymme kehittämään rehuseosstrategioita, jotka tukevat kalojen terveyttä.

Huomioimme kalojen terveyden, kalankasvattajien talouden ja terveellisyyttä koskevan maineen, jonka kasvatetut kalat ansaitsevat ja johon koko ala perustuu.

BioMar pyrkii tarjoamaan funktionaalisia rehuseoksia, joilla voidaan ehkäistä vakavimpia tuotantohäiriöitä ja jotka kattavat lukuisten kasvatettavien lajien koko tuotantosyklin.

Yhden lajin tutkimuksella on usein merkitystä myös jonkin toisen lajin kannalta. Tämä koskee etenkin kalojen terveyttä: toiminnallisia rehuseoksia voidaan käyttää laajemmin eri lajeille, toisin kuin kasvatusrehuja.

Kiertovesijärjestelmät

Erikoisrehut kasvatukseen kiertovesijärjestelmissä

Kasvatus kiertovesijärjestelmissä (Recirculation Aquaculture Systems, RAS) mahdollistaa kasvatusolosuhteiden maksimoinnin, vähentää ravinteiden pääsyä vesiympäristöön, vähentää vedenkulutusta ja antaa kasvatukselle erinomaisen bioturvallisuuden.

BioMar oli ensimmäinen valmistaja, joka kehitti RAS-kiertovesijärjestelmiä käyttävien kalankasvatuslaitosten erikoisrehun, ORBITin.

ORBIT mahdollistaa parhaan mahdollisen tuotantovaikutuksen ja sijoitetun pääoman tuoton kasvattajalle. Lisäksi se parantaa ympäristön tasapainoa vähentämällä päästöjä vesiympäristöön ja keskittymälä raaka-aineiden kestävään käyttöön.

ORBIT-rehuja on saatavilla kirjolohen ja lohen kasvatukseen. Olemme kehittämässä rehukonseptia myös muille lajeille.

TUOTEVALIKOIMAT

STARTTIREHUT

IHANTEELLINEN ALKU

BioMarin INICIO Plus- ja INICIO-rehuvalikoimat kattavat kasvatettujen kalojen ravintotarpeet niiden elinkaaren ensimmäisten vaiheiden aikana. Valikoimamme perustuvat huippulaatuisiin raaka-aineisiin, ja ne sisältävät runsaasti proteiinia, tasapainoitetut aminohappo- ja rasvahappoprofiilit, vitamiineja ja hivenaineita.

Erityisesti kehitetystä koostumuksesta johtuen,
INICIO Plus sijoittuu jatkuvasti kärkeen rehukokeissa loistavalla rehukertoimella ja kasvulla sekä vähäisellä kuolleisuudella. BioMarin starttirehu parantaa kalojen suorituskykyä ja tekee näin tuotannosta kannattavampaa.

INICIO Plus sisältää hyvin tutkittua Bactocell®* probioottia, joka vähentää selkärangan epämuodostumia kaikilla viljeltävillä kalalajeilla. Lisäksi tutkimuksemme ovat osoittaneet, että probiootin lisääminen rehuun parantaa kalojen yleistä terveydentilaa ja rehun sulavuutta.

Lisäksi ainutlaatuinen tuotantoprosessi varmistaa ihanteellisen vajoamisnopeuden, mikä sopii hyvin poikasten syömiskäyttäytymiseen. Tämä johtaa optimaaliseen kasvukertoimeen ja hyvään rehukertoimeen.

*Bactocell® on ainoa probiootti, jonka Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiset ovat hyväksyneet käytettäväksi kalanrehussa. Hyväksyntä perustuu kattavaan todistusaineistoon siitä, miten probiootti on vähentänyt epämuodostumia eri kalalajeilla.

STARTTIREHUT

KASVATUSREHUT

REHUN SUORITUSKYKY KESKIPISTEENÄ

BioMarin kasvatusrehuissa kasvattajilla on valittavanaan erilaisia sulavan energian määriä, jotka mahdollistavat joustavuuden tuotannossa ja taloudellisten tavoitteiden asettamisessa. Ihanteellinen sulavan energian määrä valitaan kasvatustehokkuuden, tuotannon kokoonpanon ja laajuuden mukaan. Sulavan energian lisääminen parantaa rehukerrointa (FCR) ainoastaan jos rehu sisältää vastaavasti sulavaa proteiinia ja kasvun vaatiman optimaalisen aminohappokoostumuksen. Kun kasvatuksessa käytetään rehua, jossa on runsaasti sulavaa energiaa, tietyn biomassan tuotanto vaatii vähemmän rehunkäyttöä. Tämän tavoitteen saavuttaminen vaatii myös rehun käytön hienosäätöä.

KASVATUSREHUT

EMOKALAREHUT

UUTEEN SUKUPOLVEEN VALMISTAUTUMINEN

BioMarin emokalarehu on suunniteltu tarjoamaan niitä tärkeitä ravintoaineita, jotka siirtyvät emokalasta kalanmädin ruskuaispussivarastoon. EFICO Genio -rehun avulla tuotetaan elinvoimaisia mätimunia, joista kuoriutuu suorituskykyisiä poikasia. Lisäksi EFICIO Genio sisältää Bactocell®-probioottia ja muita immuunijärjestelmään vaikuttavia ainesosia, jotka edistävät emokalojen hyvää kuntoa ja parantavat tulevaa mätimunien tuotantoa.
Bactocell® on ainoa probiootti, jonka Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiset ovat hyväksyneet käytettäväksi kalanrehussa. Hyväksyntä perustuu kattavaan todistusaineistoon siitä, miten probiootti on vähentänyt epämuodostumia eri kalalajeilla.

EMOKALAREHUT

FUNKTIONAALISET REHUT

RAVINTORATKAISUT VAHVEMPIEN KALOJEN KASVATUKSEEN

Vahvemmat kalat selviytyvät paremmin haasteista.
FOCUS Plus on funktionaalinen rehun lisäaine, joka on suunniteltu vahvistamaan kalan luonnollista vastustus- ja puolustuskykyä, jolloin saavutetaan paras taloudellinen tulos stressaavina aikoina.

FOCUS Plus sisältää ylimääräisiä vitamiineja ja useita tehokkaita mikroravinteita. Se on suunniteltu erityisesti kaloille, jotka joutuvat kokemaan haastavia ajanjaksoja ja stressaavia tilanteita, kuten käsittelyä, kokoluokittelua, lämpötilan muutoksia ja kuljetuksia.

BioMarin FOCUS Plus perustuu terveyttä edistävien ainesosien laajaan tuntemukseen ja vankkaan dokumentointiin. Teemme paljon työtä tunnistaaksemme ja valitaksemme parhaat aineosat ja keskitymme tehokkuuteen ja ensiluokkaiseen laatuun.

FUNKTIONAALISET REHUT

KOHDENNETUT TUOTTEET

Trout Targeted solutions (item 1, L pic.) Functional feeds

Vahvemmat kalat selviytyvät paremmin kaikista haasteista.

FOCUS Plus sisältää ylimääräisiä vitamiineja ja useita tärkeitä hivenaineita, jotka auttavat vahvistamaan kalan luonnollista vastustus- ja puolustuskykyä, jolloin saavutetaan paras taloudellinen suorituskyky stressaavina aikoina.

FUNKTIONAALISET REHUT

Trout Targeted solutions (item 2, R pic.) ORBIT - Recirc.

ORBIT – ERIKOISREHU KIERTOVESIJÄRJESTELMIIN

BioMarin ORBIT-rehuilla saavutetaan optimaalinen tuotantovaikutus, biosuodattimen optimaalisella suorituskyvyllä. Raaka-aineiden huolellinen valinta hyvin sulavien aminohappojen tasapainoa silmälläpitäen vähentää jätteen määrää ja ammoniakin eritystä. Jätteen väheneminen mahdollistaa suuremman biomassatuotannon, mikä antaa investoinneille paremman tuoton.

BioMarin Retention Technology

P&S: Retention Technology (item, L pic.)

Rehun suorituskykymahdollisuudet määräytyvät suurelta osin prosessituntemuksen mukaan.

Vesiviljelyrehu on tiivis yhdistelmä ravinteita ja energiaa, jonka tarkoituksena on mahdollistaa nopea, terveellinen ja kustannustehokas kasvu sekä huippulaatuiset lopputuotteet.

BioMarin Retention Technology projektin (, BRT) myötä opimme, että rehutuotannon omat prosessiolosuhteet vaikuttavat suuresti rehun rakenteeseen ja fyysisiin ominaisuuksiin.

BRT keskittyy erityisesti prosessitekniikkaan liittyvään ravitsemukseen. BRT-tietopaketti varmistaa, että minkä tahansa rehukoostumuksen suorituskykymahdollisuudet saadaan hyödynnettyä täydellisesti.