Siika

Coregonus lavaretus

Oikean rehun valinta

Oikea rehu valitaan tuotannon menetelmän ja laajuuden mukaisesti.
taloudellinen tuotantovaikutus

Reitti parempaan taloudelliseen tulokseen

Rehun raaka-aineiden ja kasvatettavien lajien hinnat vaihtelevat useasta eri syystä. Kun sekä kustannukset että tulot vaihtelevat, kasvattajan on valittava tuotteet, jotka mahdollistavat parhaan taloudellisen lopputuloksen ja jotka on räätälöity olosuhteiden mukaisiksi.

Tarjoamme ainutlaatuisen, kattavaan tutkimustietoon perustuvan tukijärjestelmän, joka pohjaa mukautettuun rehukoostumukseen, rehuvalintaan ja ruokintakäytäntöön: parhaan taloudellisen tuotantovaikutuksen malli. Asiakas määrittää tuotannon tavoitteet, ja BioMar mukauttaa tuotestrategiansa näiden vaatimusten mukaiseksi.

Jokaiselle vaiheelle ruokinta

Kunkin lajin ravitsemusvaatimukset vaihtelevat lajin elinkaaren aikana.

BioMarin rehuvalikoimat vastaavat niin makean veden kuin merikalalajien sekä katkarapujen erikoistarpeisiin koko niiden elinkaaren aikana munasta pyyntiin saakka.

Tarjontaamme kuuluu hautomoille tarkoitettuja ruokavalioita ja erikoistyyppisiä poikasrehuja, laaja valikoima siirto- ja kasvatusrehuja, jotka on räätälöity vastaamaan tiettyjen lajien ravitsemustarpeita erilaisissa kasvatusolosuhteissa.

Kaiken tämän lisäksi valikoimaan kuuluu vitamiineilla tehostettuja emokalarehuja, joiden avulla emokalat tuottavat kaikista laadukkaimpia mätimunia, mikä varmistaa parhaan alun uusien kalojen elinkaarelle.

BioRhythmic-ruokinta

Hyvät tuotantotulokset perustuvat asiantunteviin valintoihin.

Oma BioRhytmic-rehukonseptimme auttaa saavuttamaan parhaat mahdolliset tuotantotulokset silloin, kun kasvukerroin, rehukerroin ja selviytyminen ovat tärkeitä tekijöitä.

Jotta tuotantotulos olisi ihanteellinen, ravinnosta on saatava mahdollisimman paljon energiaa koko tuotantosyklin ajan. On olennaista valita rehu, joka pitää ruokahalun erinomaisena lämpötilan ja valo-olosuhteiden tapaisista ympäristömuutoksista huolimatta. Lisäksi on valittava rehuseos, jonka energiamäärä on mukautettu tarkasti lajin kasvupotentiaaliin tuotannon eri vaiheissa. Yhtä tärkeää on noudattaa ihanteellista ruokintamenetelmää, jolla varmistetaan, että tuotantotavoitteiden vaatima rehumäärä on saatavilla päivästä toiseen.

Kalojen terveys

Tutkimuksessa keskitymme kehittämään rehuseosstrategioita, jotka tukevat kalojen terveyttä.

Huomioimme kalojen terveyden, kalankasvattajien talouden ja terveellisyyttä koskevan maineen, jonka kasvatetut kalat ansaitsevat ja johon koko ala perustuu.

BioMar pyrkii tarjoamaan funktionaalisia rehuseoksia, joilla voidaan ehkäistä vakavimpia tuotantohäiriöitä ja jotka kattavat lukuisten kasvatettavien lajien koko tuotantosyklin.

Yhden lajin tutkimuksella on usein merkitystä myös jonkin toisen lajin kannalta. Tämä koskee etenkin kalojen terveyttä: toiminnallisia rehuseoksia voidaan käyttää laajemmin eri lajeille, toisin kuin kasvatusrehuja.

TUOTEVALIKOIMAT

STARTTIREHUT

IHANTEELLINEN ALKU

BioMarin INICIO Plus- ja INICIO-rehuvalikoimat kattavat kasvatettujen kalojen ravintotarpeet niiden elinkaaren ensimmäisten vaiheiden aikana. Valikoimamme perustuvat huippulaatuisiin raaka-aineisiin, ja ne sisältävät runsaasti proteiinia, tasapainoitetut aminohappo- ja rasvahappoprofiilit, vitamiineja ja hivenaineita.

Erityisesti kehitetystä koostumuksesta johtuen,
INICIO Plus sijoittuu jatkuvasti kärkeen rehukokeissa loistavalla rehukertoimella ja kasvulla sekä vähäisellä kuolleisuudella. BioMarin starttirehu parantaa kalojen suorituskykyä ja tekee näin tuotannosta kannattavampaa.

INICIO Plus sisältää hyvin tutkittua Bactocell®* probioottia, joka vähentää selkärangan epämuodostumia kaikilla viljeltävillä kalalajeilla. Lisäksi tutkimuksemme ovat osoittaneet, että probiootin lisääminen rehuun parantaa kalojen yleistä terveydentilaa ja rehun sulavuutta.

Lisäksi ainutlaatuinen tuotantoprosessi varmistaa ihanteellisen vajoamisnopeuden, mikä sopii hyvin poikasten syömiskäyttäytymiseen. Tämä johtaa optimaaliseen kasvukertoimeen ja hyvään rehukertoimeen.

*Bactocell® on ainoa probiootti, jonka Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiset ovat hyväksyneet käytettäväksi kalanrehussa. Hyväksyntä perustuu kattavaan todistusaineistoon siitä, miten probiootti on vähentänyt epämuodostumia eri kalalajeilla.

STARTTIREHUT

KASVATUSREHUT

REHUN SUORITUSKYKY KESKIPISTEENÄ

BioMarin kasvatusrehuissa kasvattajilla on valittavanaan erilaisia sulavan energian määriä, jotka mahdollistavat joustavuuden tuotannossa ja taloudellisten tavoitteiden asettamisessa. Ihanteellinen sulavan energian määrä valitaan kasvatustehokkuuden, tuotannon kokoonpanon ja laajuuden mukaan. Sulavan energian lisääminen parantaa rehukerrointa (FCR) ainoastaan jos rehu sisältää vastaavasti sulavaa proteiinia ja kasvun vaatiman optimaalisen aminohappokoostumuksen. Kun kasvatuksessa käytetään rehua, jossa on runsaasti sulavaa energiaa, tietyn biomassan tuotanto vaatii vähemmän rehunkäyttöä. Tämän tavoitteen saavuttaminen vaatii myös rehun käytön hienosäätöä.

KASVATUSREHUT

BioMarin Retention Technology

P&S: Retention Technology (item, L pic.)

Rehun suorituskykymahdollisuudet määräytyvät suurelta osin prosessituntemuksen mukaan.

Vesiviljelyrehu on tiivis yhdistelmä ravinteita ja energiaa, jonka tarkoituksena on mahdollistaa nopea, terveellinen ja kustannustehokas kasvu sekä huippulaatuiset lopputuotteet.

BioMarin Retention Technology projektin (, BRT) myötä opimme, että rehutuotannon omat prosessiolosuhteet vaikuttavat suuresti rehun rakenteeseen ja fyysisiin ominaisuuksiin.

BRT keskittyy erityisesti prosessitekniikkaan liittyvään ravitsemukseen. BRT-tietopaketti varmistaa, että minkä tahansa rehukoostumuksen suorituskykymahdollisuudet saadaan hyödynnettyä täydellisesti.