EFICO Enviro 937 Advance - İri alabalıklar için
maksimum büyüme

Alabalık

Oncorhynchus mykiss

ALABALIK YEM PROGRAMI

Yem performansının ve balık çiftliklerinin toplam ekonomik performansı üzerinde güçlü bir odaklanması olan BioMar’ın 50 yılı aşkın süredir tüm Avrupa’da alabalık yetiştiricileri tarafından tercih edilmiştir. Alabalık beslenmesinde uzman bir lider olan, BioMar yüksek kaliteli yem üretmek amacıyla yarım asrı aşan bir sürede elde edilen, beslenme, tutulma ve hammadde bileşenlerinin sindirilmesi gibi bilgi ve birikimlerinden yaralanmaktadır. BioMar’ın tam kapsamlı alabalık yem programı, besin değeri yüksek, fiziksel kalitesi iyi, ve doğru pelet boyutları ile balığın tüm yaşam evrelerinde ve farklı çiftlik koşullarında tüm ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirilmiştir.

Doğru yem seçİmİ

Üretim yapısına ve kapsamına uygun olan doğru yemi seçmek oldukça önemlidir.

En İyİ ekonomİk performans

Artırılmış ekonomİk kazanca gİden yol

Yem ham maddelerinin ve çiftlikte yetiştirilen balık türlerinin fiyatları pek çok nedenden ötürü dalgalanma gösterir. Hem gelirin hem de giderin dalgalandığı bir sektörde, yetiştiricilerin mevcut şartlara en uygun olan ve kendileri için en iyi ekonomok sonucu sunacak ürünler seçebilmeleri kritik öneme sahiptir.

Uyarlanmış bir yem bileşiği, yem seçimi ve besleme rejimi sayesinde, dokümantasyona dayanan benzersiz bir destek sistemini, yani En İyi Ekonomik Performans modelini sunmaktayız. Bu modelde müşteri performans hedeflerini tanımlar, BioMar ise ürün stratejisini bu taleplere göre uyarlar.

Her evre İçİn besleme

Besİn İhtİyaçları, her bİr balık türünün yaşam döngüsü boyunca çeşİtlİlİk gösterİr.

BioMar-Sagun yem serileri, deniz ve tatlı su balıkları ile karidesin yumurta evresinden hasat evresine kadar tüm yaşam döngüsündeki özel ihtiyaçlarını karşılar.

Kuluçkahanelere yönelik LARVIVA yemleri ve bazı yavru balık yem çeşitleriyle başlayarak, farklı çiftlik koşullarında yetiştirilen farklı türlerin besin ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilmiş birbirinden farklı geçiş ve büyütme yemleri sunar.

Dahası, anaç balığı en yüksek kalitede yumurta vermeye hazırlayan ve bu sayede yeni bir balık yaşam döngüsünün en iyi şekilde başlamasını sağlayan özel olarak zenginleştirilmiş anaç balık yemleri sunmaktayız.

BioRhythmıc besleme

İyİ üretİm sonuçları bİlİnçlİ seçİmlere dayanır.

BioRhytmic besleme konseptimiz, büyüme oranının, yem dönüşüm oranının ve hayatta kalma oranının çok önemli olduğu durumlarda en iyi üretim sonuçlarının alınmasını sağlar.

Optimum performans için, tüm üretim döngüsü boyunca günlük enerji alımı maksimize edilmelidir. Bu noktada, sıcaklık ve ışık koşulları gibi çevresel değişiklikler ne olursa olsun balığın iştahını yüksek tutacak bir yem seçmek çok önemlidir. Ayrıca, üretimin çeşitli evrelerindeki büyüme potansiyeline en yakın biçimde uyarlanmış bir enerji seviyesine sahip bir yem seçmek de büyük önem taşır. Üretim hedeflerine ulaşmak için günlük ihtiyaç duyulan yem miktarını sağlayabilecek optimum besleme rejimini uygulamak da aynı derecede önemlidir.

Balık sağlığı

Araştırmalarımız, balık sağlığını destekleyen yemler gelİştİrmeye yönelİk stratejİlere öncelİk verİr

Balık sağlığına, yetiştirme çiftliğinin maddi kazanç sağlayabilmesine ve hem çiftliğin hem de sektörün temelini oluşturan sağlıklı balık imajına önem veriyoruz.

BioMar olarak, pek çok ciddi üretim bozukluğuna karşı etkili olan ve çok sayıda farklı çiftlik balığı türü için tüm üretim döngüsünü kapsayan fonksiyonel yemler sunmayı amaçlıyoruz.

Bir tür hakkında yaptığımız bir araştırma çoğu zaman başka bir türle de ilgilidir. Bu özellikle fonksiyonel yemlerin büyütme yemlerine kıyasla daha fazla tür üzerinde kullanılabildiği durumlarda balık sağlığı söz konusu olduğunda geçerlidir.

ürün yelpazesİ

başlangıç yemlerİ

OPTİMUM BAŞLANGIÇ

BioMar'ın INICIO Plus yem serisi çiftlik balıklarının ilk yaşam evrelerinde tüm besin ihtiyaçlarını karşılar. Yem serilerimiz, üstün kalite ham maddelerden üretilmekle birlikte, yüksek düzeyde protein, dengeli aminoasit, yağ asidi profilleri, vitaminler ve mikrobesinler içerir.
INICIO Plus özel olarak geliştirilmiş bileşiminden dolayı, yem denemelerinde istikrarlı bir şekilde yemden yararlanma, büyüme, ve düşük mortalite oranları ile mükemmel sonuçlar ile performans göstermektedir. BioMar'ın başlangıç yemleri, balığın performansını geliştirerek, üretim karlılığının artmasına katkıda bulunuyor.
INICIO Plus, balık türlerindeki deformiteleri ve ölüm oranını azalttığı resmi olarak kanıtlanmış bir probiyotik olan Bactocell®* içerir. BioMAr'ın üstün ArGE çalışmaları ve bağımsız bilimsel çalışmalar, yem içerisinde probiyotiklerin kullanımı balığın genel sağlık durumunu geliştirdiğini ve yemin sindirilebilirliğini arttırdığını göstermektedir.
Dahası, benzersiz bir üretim süreci sayesinde, yavru balığın yeme hızına adapte edilmiş bir optimum batma hızı sağlanmaktadır. Bu durum en uygun büyüme oranı ve iyi yem dönüşüm oranı ile sonuçlanır.
Üretim sürecimiz, iyi kalibre edilmiş boyutlar ile fiziksel kaliteyi ve bunun yanı sıra tozun bulunmamasının da altını çiziyor. Yavru balıklar için temiz ve sağlıklı su çevresinin korunmasına iyi bir fiziksel kaliteye sahip yemler yardımcı olur.

*Balık yemine eklenmek üzere Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmış tek probiyotiktir. Onay birçok balık türleri arasında deformitelerin oluşumunu azalttığını geniş çaplı belgelerle kanıtladığını kapsıyor.

başlangıç yemlerİ

büyütme yemlerİ

YEM PERFORMANSINA ODAKLANMA

Farklı sindirilebilir eneri seviyelerindeki BioMar'ın büyütme yemleri yetiştiricilere üretimde ve finansal amaçlar için esneklik sağlamaktadır. Hangi sindirilebilir enerji seviyesinin bir yetiştiriciye uygun olduğunu karar verebilmek çiftlik yoğunluğuna ve aynı zamanda üretim planı ve kurulumuna bağlıdır. Yemdeki sindirilebilir enerji (DE) seviyesinin arttırılması yemin balığın büyümesi için karşılık gelen sindirilebilir protein ve gerekli aminoasit seviyelerini içermesi koşulu ile yem dönüşüm oranını (FCR) iyileştirir. Yetiştiriciler daha yüksek sindirilebilir enerji içeren yemler kullanarak üretilen belirli bir biyomas için daha az yem kullanabilirler. Bu hedefe ulaşmak için ince bir yem yönetimi ayarıda gereklidir.

büyütme yemlerİ

Alabalık İçİn anaç balık yemİ

GELECEK NESLİ HAZIRLIYORUZ

BioMar'ın anaç yem, ana besin öğelerinin anaç balığın yemden, embriyonun gelişimini sağlayan kısımda bulunan yumurta reservlerine aktarılmasını sağlayacak şekilde özel olarak formüle edilmiştir.
EFICO Genio yemi, ilerleyen evrelerinde yüksek performans segileyecek olan yavru balıklara dönüşecek olan, besin değeri yüksek yumurta üretimine katkı sağlar.
Buna ek olarak, EFICO Genio gelecekteki yumurta üretiminin başarısını arttırmak ve anaçların kondisyonunu iyileştiren diğer bağışıklık düzenleyici içerikler ve Bactocell®* içerir

* Bactocell® balık yemi içeriğinde kullanılmak üzere Avrupa Gıda Güvenliği otoriteleri tarafından onaylanmış tek probiyotiktir. Bu onay, balık türleri arasında deformitelerin oluşmasını azalttığına ilişkin geniş çaplı belgelere dayanmaktadır

Alabalık İçİn anaç balık yemİ

BioMar Yem Tutma Teknolojİsİ

Yemİn performans potansİyelİ ağırlıklı olarak proses bİlgİsİne bağlıdır.
P&S: Retention Technology (item, L pic.)

Su ürünleri yetiştiriciliğine yönelik yemler, hızlı, sağlıklı ve düşük maliyetli büyüme ile birinci kalite nihai ürünler sağlamak üzere tasarlanmış konsantre besin ve enerji paketleridir.

BioMar Yem Tutma Teknolojisi projesi sayesinde, yem üretimindeki proses koşullarının yemin yapısı ve fiziksel özellikleri üzerinde büyük bir etkisinin olduğunu öğrendik.

BioMar Yem Tutma Teknolojisi, besini ağırlıklı olarak proses teknolojisi bakımından ele alır. BioMar Yem Tutma Teknolojisi bilgi paketi, herhangi bir yem formülünden mümkün olan en yüksek performans potansiyelinin elde edilmesini sağlayacaktır.

Hİzmetler

P&S: Services (item 1, R pic.) BioFarm

BıoFarm – İşİnİze değer katar

BioMar, BioFarm ile müşterilerimizin işlerine değer katıyor. BioFarm teknik danışmanlar ekibi, sahadaki deneyimlerden, araştırma verilerinden ve özel hesaplama modeli programlarından faydalanarak en uygun besin ve beslenme stratejileri konusunda rehberlik sunuyor.

Çiftlikte yetiştirilen türlerin büyüme potansiyelini yemler aracılığıyla açığa çıkarabilmek su ürünleri yetiştiriciliği sektörü için eskiden önemli bir darboğazdı. Bugün ise, büyüme potansiyelini tam olarak açığa çıkarabilen bir performans sunacak yemler formüle edebiliyoruz. 

Bu noktada BioFarm, genel sağlık sorunları, hastalıkları önleme ve tedavi stratejileri konusunda yardım sunmanın yanı sıra larva, yavru balık, parmak boy ve smolt üretiminde yaşanan güçlüklere özellikle odaklanıyor. BioFarm ekibi üyeleri, çiftlik teknolojileri, devridaim sistemleri, hidrolik sistemler, su kalitesi ve enerji verimliliğinin yanı sıra sürdürülebilirlik, eko verimlilik analizi, yaşam döngüsü analizi ve çevresel etki değerlendirmesi konusunda da uzmandır.

P&S: Services (item 2, L pic.) Logistics

Lojİstİk - Doğru yemİ doğru yere tam zamanında ulaştırıyoruz

Verimli lojistik hizmetler sunma konusundaki ünümüzü korumak ve doğru yemi doğru yere tam zamanında ulaştırmak için var gücümüzle çalışmaktayız.

Bunu yaparken de, çevresel ayak izimizi en aza indirmeye gayret ediyoruz. BioMar tarafından 2012 yılından beri işletilen dünyanın sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ile çalışan ilk kargo gemisi, çevre üzerindeki olumsuz etkilerimizi azaltma konusunda sarf ettiğimiz çabaların en güzel örneklerinden biridir.