BioMar 5 yıllık ortalamada Giren Balık: Çıkan balık oranını 1:1’in altında gerçekleştirdi

Balık İşleme yan ürünlerinin yüksek oranda kullanımı ve yeni ve özgün hammaddelerin kullanımı BioMar Grup’un hammadde tüketimi için beş yıl ortalaması 1:1 veya daha düşük Giren Balık : Çıkan Balık (FIFO) oranı elde edebilmesini sağladı. Bu oran, 15 Haziaran 2020 ' de yayınlanan 2019 yılı Entegre Sürdürülebilirlik Raporunda ortaya çıkan birçok bulgudan biriydi.

 

"BioMar Grup CEO’sı Carlos Diaz bu konu hakkında “Esasen, sürekli değişen piyasa koşullarından dolayı, her yıl harika bir FIFO oranı elde edebilmek olağan dışı görünebilir. Kültürümüze sürdürülebilirlik anlayışını yerleştirerek, bir yandan bu etkileyici dönüm noktasına ulaşırken diğer yandan finansal sonuçlarımızı halen sunabiliyoruz.” şeklinde konuştu.

 

Sürdürülebilirlik, uzun zamandır BioMar’da yeniliğin yanı sıra temel dayanaklardan biri olmuştur, ve piyasa koşulları her ne kadar yıldan yıla değişse de, alternatif içeriklerdeki yeniliklere yatırım yapılması meyvelerini vermektedir. Sürekliliğin ve yeniliklerin sonu yoktur ve BioMar yalnız su ürünü yemlerine odaklanmış olduğu için şirketin başarısı su ürünleri endüstrisinin sürdürülebilir bir geleceğe sahip olmasına bağlıdır.

BioMar Grup Küresel Sürdürülebilirlik Yöneticisi Vidar Gundersen bu konu hakkında “Bu ürünler yalnız sürdürülebilir yemlerde yeni ve özgün hammaddelerin daha geniş kullanımıyla maliyette rekabetçi duruma gelecek ve kitle piyasası ölçeğine ulaşılabilecektir. Bizler, su ürünleri endüstrisinden gelen deniz mahsullerinin tüketiciler tarafından gezegenimizi iyiliği için sürdürülebilir protein tercihi olarak kabul edileceğini görüyoruz”, şeklinde ifadede bulundu. Bu yıl, kendi topluluk ve sosyal etkinliklerinin çoğunun Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri olduğunu bildiren BioMar, sürdürülebilirliğin kendi ürün ve operasyonlarınızın ötesine geçtiğini açıkça ifade etti.

Sayın Diaz bununla ilgili olarak “Eğitim ve bilgi alışverişinin uzun vadeli sürdürülebilir kalkınmayı devam ettirebilmenin anahtarı olduğuna her zaman inanıyoruz ve bu yıla kadar bu alanlardaki başarılarımızı arttırmaya devam ettiğimiz için gurur duyuyoruz. Bu yılın ilerleyen günlerinde kurumsal temel performans göstergelerimizi inceleyecek ve bunu yaparken bizi daha da ileriye taşıyacak iddialı hedefler belirlemeye odaklı olacağız” şeklinde konuştu.

Sayın Gundersen iddialı sürdürülebilir gelişme hedeflerinin belirlenmesinin neden önemli olduğu şu şekilde açıkladı: “Birleşmiş Milletlerin açıkladığı üzere okyanus biliminin önemli olacağı bir on yıllık sürece giriyoruz, ve bu yılın raporu iyi yöneticiliğin ve okyanuslarımızın yönetiminin önemine vurgu yapmaktadır. Yeni ve özgün hammaddelerin daha yaygın kullanılmasının bu hedefe ulaşmak için önemli olduğunu görüyoruz. Ayrıca şeffaflığı ve takip edilebilirliği bir adım daha ileri taşıdık ve ortağımız Orivo’nun yakın zaman önce piyasaya sürdüğü deniz ürünlerinin DNA-tabanlı doğrulanmasına yönelik çözümünü kalite süreçlerimize derhal uygulamaya başladık”.

Dünya Kaynakları Enstitüsü, Sürdürülebilir Gıda Geleceği Yaratmak raporunda sürdürülebilir su ürünleri yemlerinin ilk beş çözümlerinden biri olduğuna dikkat çekti. Bu nedenle, BioMar, Sürdürülebilir Okyanus Ekonomisi Üst Düzey Panelinde Birleşmiş Milletlerin, 14 üye ülke liderinin ve diğer iş dünyası liderlerinin yanı sıra danışma kurulunun bir parçası olma davetini kabul etti.

BioMar, sürdürülebilir uygulamaları teşvik etmeye ve su ürünleri yetiştiriciliği endüstrisinde sürdürülebilir yemlerin daha geniş bir şekilde benimsenmesine yardımcı olmak açısından bu yılki sürdürülebilirlik raporunu bir pazarlama kampanyasıyla birlikte yayınladı.

 

Balık İşleme yan ürünlerinin yüksek oranda kullanımı ve yeni ve özgün hammaddelerin kullanımı BioMar Grup’un hammadde tüketimi için beş yıl ortalaması 1:1 veya daha düşük Giren Balık : Çıkan Balık (FIFO) oranı elde edebilmesini sağladı. Bu oran, 15 Haziaran 2020 ' de yayınlanan 2019 yılı Entegre Sürdürülebilirlik Raporunda ortaya çıkan birçok bulgudan biriydi.